پردیس های دانشگاه تبریز
پنجشنبه 2 مرداد 1393  |  English  |   |   | 
  • تابلو اعلانات
تقویم آموزشی نیمسال دوم 93-92(دانلود)
مراحل اجرای پروپوزال و پایان نامه (دانلود)
فرم تمدیدسنوات درترم پنجم (دانلود)
فرم درخواست ایمیل دانشجویی دانشگاه تبریز(دانلود)
دانشجویان گرامی پس ازدانلودوتکمیل فرم آن را به مسئول
اموردانشجویی دردفترپردیس تحویل نمایند.
شهریه های دانشجویان مقطع دکتری(دانلود)

فرم تعهدنامه محضری (دانلود)
فرم کارت دانشجویی المثنی (دانلود)
فرم درخواست مرخصی تحصیلی(دانلود)
فرم انصراف از تحصیل (دانلود)
شماره حساب پردیس بین المللی ارس برای واریز شهریه :
 شماره حساب 0504100375 بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز
شماره تماس مسئول وصول شهریه(آقای روحی):3392746
تماس با پردیس :
شماره های تماس پردیس خودگردان:
0411-3392433-34
0411-3306355
شماره های تماس پردیس ارس(جلفا):
 65 الی3026363 -0492
  • اخبار و اطلاعیه ها
پذیرش دانشجوی دکتری استعدادهای درخشان پردیس های دانشگاه تبریز
پردیس های خودگردان تبریز و پردیس ارس دانشگاه تبریز از طریق استعدادهای درخشان و برای نیمسال اول سالحصیلی۹۴-۹۳ در مقطع دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد...
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در پردیس های دانشگاه تبریز
پردیس های دانشگاه تبریز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ازطریق آزمون اختصاصی پردیس های دانشگاهی سازمان سنجش دانشجو می پذیرد...
 
 
ارتباط با مسئولین پردیس    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :