پردیس های دانشگاه تبریز
سه شنبه 7 مرداد 1393  |  English  |   |   | 
  • تابلو اعلانات
تقویم آموزشی نیمسال دوم 93-92(دانلود)
مراحل اجرای پروپوزال و پایان نامه (دانلود)
فرم تمدیدسنوات درترم پنجم (دانلود)
فرم درخواست ایمیل دانشجویی دانشگاه تبریز(دانلود)
دانشجویان گرامی پس ازدانلودوتکمیل فرم آن را به مسئول
اموردانشجویی دردفترپردیس تحویل نمایند.
شهریه های دانشجویان مقطع دکتری(دانلود)

فرم تعهدنامه محضری (دانلود)
فرم کارت دانشجویی المثنی (دانلود)
فرم درخواست مرخصی تحصیلی(دانلود)
فرم انصراف از تحصیل (دانلود)
شماره حساب پردیس بین المللی ارس برای واریز شهریه :
 شماره حساب 0504100375 بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز
شماره تماس مسئول وصول شهریه(آقای روحی):3392746
تماس با پردیس :
شماره های تماس پردیس خودگردان:
0411-3392433-34
0411-3306355
شماره های تماس پردیس ارس(جلفا):
 65 الی3026363 -0492
  • اخبار و اطلاعیه ها
پذیرش دانشجوی دکتری استعدادهای درخشان در پردیس های دانشگاه تبریز
تمدید مهلت ثبت نام........کاهش قابل توجه میزان شهریه برای پذیرفته شدگان
پروپوزالهای مصوب جلسه شورای پردیس مورخه۱۱/۴/۱۳۹۳
لیست اسامی دانشجویان وپروپوزالهای مربوطه
 
 
ارتباط با مسئولین پردیس    |    صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :