انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 96-1395 پردیس های دانشگاه تبریز

روزچهارشنبه 1395/11/6 از ساعت9صبح الی 24

----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت یار دیرین انقلاب و رهبری حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به اطلاع کلیه دانشجویان واساتید محترم پردیس های دانشگاه تبریز می رساند بعلت تعطیل عمومی روز سه شنبه 95/10/21 ،کلیه امتحانات این روز تعطیل و عینا" به روز دوشنبه95/10/27 و همان ساعت موکول شد.

--------------------------------------------------------------------

برنامه امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 پردیس های دانشگاه تبریز