ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 96 

--------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه ورودیهای جدید (مکان تشکیل کلاسهای پردیس تبریز)جدید

---------------------------------------------------------------------------------------

حذف واضافه نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396 (مهلت مجدد انتخاب واحد روزسه شنبه وچهارشنبه 4و5مهر1396)

لیست دروس ارائه شده،برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی 97-96پردیس های دانشگاه تبریز