حذف واضافه نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396 (مهلت مجدد انتخاب واحد روزچهارشنبه 4مهر1396)

لیست دروس ارائه شده،برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی 97-96پردیس های دانشگاه تبریز

---------------------------------------------------------

تکالیف و مدارک ثبت نام ورودیهای جدید کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پردیس های دانشگاه تبریز

(25الی29شهریور 1396)