انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1398 از روز سه شنبه 8بهمن ماه ساعت11صبح خواهد بود


قابل توجه داوطلبین پذیرش دانشجو پردیس بین المللی ارس:  اخذ کارت ورود به جلسه : 9الی 10 بهمن ماه 1398

مکان و تاریخ برگزاری آزمون دکتری تخصصی :روز جمعه11بهمن ماه98 در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز
 


ثبت نام کلاس آموزشی دوره های زبان انگلیسی (MSRT)


لزوم اخذ گواهی دوره HSE برای دانشجویان ورودی97 ,98(مباحث آموزشی و زمان آزمون)

آزمون : ساعت10روز 5بهمن ماه1398

 

لزوم اخذ گواهی دوره HSE برای دانشجویان ورودی97 (مباحث آموزشی و زمان آزمون)