برنامه امتحانی دروس ناتمام رشته حقوق خصوصی :

نام کامل درس

نام استاد

تعداد واحد

دانشگاه تبریز

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

 

نظری

عملی

حقوق تجارت بین الملل

دکتر سکوتی

2

 

102شهدا

19/04/97

10صبح

آئین دادرسی مدنی

دکتر باقری

2

 

102 شهدا

16/04/97

10صبح

حقوق اسلامی تطبیقی

دکتر علوی

2

 

102شهدا

17/04/97

10صبح

--------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه داوطلبین پذیرش در دوره دکتری سال 97 رشته های مختلف پردیس های ارس و خودگردان دانشگاه تبریز:

به اطلاع می رساند کلیه مراحل آزمون کتبی و مصاحبه در محل دانشکده مربوطه در داخل محوطه دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دانشکده رشته مربوطه مراجعه فرمائید .

--------------------------------------------------------------------------------

برنامه امتحانات نیمسال دوم سالحصیلی 96-97 پردیس خودگردان تبریز