شهریه مصوب رشته مدیریت MBA

۲۲ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۱۶ کد : ۴۱۷۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۶۲
نرخ شهریه مصوب رشته مدیریت MBA

مجموعه آموزشی شهریه ثابت هرنیمسال شهریه متغیرهرواحد شهریه هرواحدپایاننامه شهریه کل دوره
رشته MBA 000/000/17 000/095/1 000/500/3 000/000/135

۳۲ رای

نظر شما :