نتایج اولیه ودعوت به مصاحبه آزمون اختصاصی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پردیس بین المللی ارس(جلفا)

۰۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۳ کد : ۹۹۵۱ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۲۱۲۹

سمه تعالی

نتایج اولیه جهت دعوت به مصاحبه آزمون اختصاصی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی 
پردیس بین المللی ارس (جلفا) در نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون اختصاصی ورودی دوره دکتری تخصصی پردیس بین المللی ارس(جلفا) دانشگاه تبریز در نیمسال اول 99-1398 ، بدینوسیله لیست اسامی دعوت شدگان به مصاحبه به شرح مندرج اعلام می گردد. داوطلبان محترم لازم است در تاریخ تعیین شده در محل مصاحبه (دانشکده و گروه مربوطه در داخل دانشگاه تبریز) حضور داشته و اصل و کپی مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی خود را به همراه فرم ارزیابی مصاحبه ارائه نمایند. لازم به ذکر است تاریخ اعلام شده برای مصاحبه قطعی بوده و عدم شرکت در مصاحبه به منزله انصراف از آزمون اختصاصی تلقی خواهد شد.

ضمنا" داوطلبان می بایستی مبلغ 700000ریال (70هزارتومان) بابت هزینه مصاحبه علمی را به شماره حساب "8606912162"    با شناسه "  11010802127" نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تبریز( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) واریز و یا جهت پرداخت الکترونیکی با مراجعه به سامانه پرداخت وجوه آنلاین به نشانی https://portal.tabrizu.ac.ir/payment  وطبق تصویر و تنظیمات زیر(واحددرآمد:پردیس خودگردان  نوع درآمد:پذیرش درآزمون دکتری) وجه مورد نظر را پرداخت و اصل فیش واریزی و یا رسید چاپی پرداخت الکترونیکی را در موعد مصاحبه به مدیریت گروه مصاحبه کننده تحویل نمایند .

فرم ارزیابی مصاحبه (دانلود)

 

نتایج اولیه و زمان و مکان جهت دعوت به مصاحبه آزمون اختصاصی پذیرش دانشجوی
 دکتری تخصصی پردیس بین المللی ارس (جلفا) در نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398

ردیف

گروه

شامل رشته های

لینک

زمان و مکان مصاحبه(داخل مجموعه دانشگاه تبریز)

1

علوم اقتصادی

اقتصاد شهری و منطقه ای مالی  بین الملل

دانلود

ساعت8صبح مورخه 5/6/98-دانشکده اقتصاد و مدیریت

2

جغرافیاو اقلیم شناسی

1- جغرافیاو برنامه ریزی شهری

2- اقلیم شناسی

دانلود

1-ساعت9صبح مورخه 4/6/98-دانشکده جغرافیا

2- ساعت10صبح مورخه 3/6/98-دانشکده جغرافیا

3

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1-رفتارحرکتی

2- مدیریت ورزشی

3- فیزیولوژی

دانلود

1-ساعت12.30 مورخه 5/6/98-دانشکده تربیت بدنی

2- ساعت10صبح مورخه 6/6/98-دانشکده تربیت بدنی

3- ساعت10:30صبح مورخه 4/6/98-دانشکده تربیت بدنی

4

علوم زمین

پترولوژی

دانلود

ساعت10صبح مورخه 4/6/98-دانشکده علوم طبیعی

5

جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

دانلود

ساعت9صبح مورخه 3/6/98-دانشکده حقوق وعلوم اجتماعی

6

حقوق

حقوق عمومی

دانلود

ساعت8صبح روزچهارشنبه مورخه 6/6/98-دانشکده حقوق وعلوم اجتماعی

7

روانشناسی و روانشناختی

روانشناسی-عمومی تربیتی- بالینی و علوم اعصاب- مغزوشناخت

دانلود

ساعت8صبح مورخه 4/6/98-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

8

علوم تربیتی وبرنامه ریزی

برنامه ریزی درسی

دانلود

ساعت8صبح مورخه 4/6/98-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

9

زیست شناسی

ژنتیک - بیوشیمی

دانلود

ساعت:9:30صبح مورخه 4/6/98-دانشکده علوم طبیعی

10

فوتونیک

فوتونیک

دانلود

ساعت9:30صبح مورخه 9/6/98-پژوهشکده فیزیک وستاره شناسی

11

مهندسی برق و پزشکی

1-مخابرات

2-قدرت

3- الکترونیک

4-کنترل

5-مهندسی پزشکی

دانلود

1-ساعت10صبح مورخه 6/6/98- دانشکده برق وکامپیوتر

2-ساعت 9صبح مورخه 3/6/98-دانشکده برق وکامپیوتر

3-ساعت9صبح مورخه 3/6/98-دانشکده برق وکامپیوتر

4-ساعت10 صبح مورخه 6/6/98-دانشکده برق وکامپیوتر

5- ساعت9 صبح مورخه 4/6/98-دانشکده برق و کامپیوتر

12

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار هوش مصنوعی

دانلود

ساعت8:30صبح مورخه 4/6/98-اتاق228دانشکده برق وکامپیوتر

13

مهندسی مکانیک

1-طراحی کاربردی

 2- تبدیل انرژی

 3- ساخت و تولید

دانلود

1- ساعت9 صبح مورخه 5/6/98-دانشکده مکانیک

2- ساعت9 صبح مورخه 5/6/98-دانشکده مکانیک

3- ساعت9 صبح مورخه 5/6/98-دانشکده مکانیک-گروه ساخت وتولید

14

ادبیات فارسی

آموزش زبان انگلیسی

- - عدم حدنصاب نمره آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوت به مصاحبه داوطلبین پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس(جلفا)

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در پذیرش دوره کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس(جلفا) دانشگاه تبریز ، بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم می رساند، زمان و مکان مصاحبه متعاقبا از طریق همین وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد .


( ۲۹۳ )

نظر شما :