اخبارعلمی

عنوان مقاله :

Impact of brand indentity,brand positioning and brand image on Tourism improvement ;Case study:National and  International Tourists of Tabriz
1-دکتر محمدمهدی برقی اسکویی - استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریزMahdi_oskooee@yahoo.com
2-سامره پورمرادیان-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پردیس بین المللی ارس samereh_pourmoradian@yahoo.com
3-کوثر صادق زاده -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پردیس بین المللی ارسkousarsadeghzadeh@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کامران رحمتی شادباد مخترع 28 ساله ایرانی، دانشجوی مقطع دکترای سازه های هیدرولیکی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز، با ارایه طرح نانوآسفالت خودترمیم گر ضدترک، از طرف ITEX به عنوان برترین مخترع سال 2012 ، انتخاب و معرفی شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

علی نیک کار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-زلزله پردیس ارس عنوان دانشجوی نمونه کشوری را در سال 93 کسب کرد.