پردیس ارس (جلفا)

بسمه تعالی
پردیس بین المللی ارس در سال 1388 با پذیرش دانشجو در 4 رشته  کارشناسی ارشد کار خود را آغاز و هم اکنون با پذیرش دانشجو در حدود 40 رشته کارشناسی ارشد و 7 رشته دکتری تخصصی  فعالیتهای علمی خود را گسترش داده است . سایت آموزشی و ساختمان اداری و آموزشی این پردیس در منطقه آزاد ارس و شهر جلفا واقع می باشد.
آدرس : جلفا-خیابان امام خمینی(ره)-جنب اداره تربیت بدنی جلفا-مجتمع پردیس های دانشگاهی منطقه آزاد ارس-ساختمان پردیس ارس دانشگاه تبریز
شماره های تماس : 
42026363-041
42026364-041
42026365-041