آئین نامه ها و شرایط تحصیل در پردیس های دانشگاه تبریز

برخی از آئین های مهم آموزشی جهت تحصیل در پردیس

     1.        پذیرفته شدگان مهر ماه حداکثر باید تا 31 شهریوراز مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشند.

2.        امکان تحصیل در دو دانشگاه بطور همزمان وجود ندارد.

3.        مشمولین نظام وظیفه باید برای ادامه تحصیل از خدمت سربازی ترخیص شده و معافیت تحصیلی اقدام نمایند.

4.        مجموع دروس نظری دوره کارشناسی ارشد 26 واحد بعلاوه 6 واحد با پایانامه و مجموعاً 32 واحد خواهد بود.  ( به غیر از رشته MBA که 48 واحد می باشد ).

5.        دروس اخذ شده در ترم حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد می باشد.( طبق آئین نامه جدید 14 واحد نیز  می تواند اخذ نماید.)

6.        انتخاب واحد ترم اولی  بعد از تسویه حساب شهریه ترم اول بر عهده پردیس می باشد و برای انتخاب واحد ترم های بعدی دانشجو باید قبل از شروع مهلت انتخاب واحد نسبت به تسویه بدیهی خود اقدام نماید.

7.        برای ثبت پروپزال و شروع مراحل پایان نامه8 باید از طریق پورتال پایاننامه های پردیس اقدام گردد و در صورت عدم تمایل به ادامه تحصیلی باید قبل از شروع ترم ( طبق تقویم آموزشی دانشگاه ) فرم درخواست انصراف در دفتر پردیس ثبت گردید ( در غیر اینصورت شهریه ترم بعدی نیز محاسبه خواهد شد ).

8.        جهت فعال شدن سیستم انتخاب واحد .

عدم انتخاب واحد درموعد مقرر به منزله انصراف بوده و در صورت درخواست ادامه تحصیل برای ترم مربوطه مرخصی تحصیلی( باید پرداخت شهریه ) منظورخواهد شد.

9.        دانشجو تنها در ترم های سوم و چهارم و در صورت عدم ارائه درس می تواند درخواست مهمان تکدرس یا ترمی بدهند.

10.    نمره زیر 12 مردود و معدل زیر 14 مشروط تلقی می شود.لذا دانشجویانی که در 2 ترم تحصیلی معدل آنان زیر 14 باشد اخراج آموزشی خواهد شد.