امور دانشجویان و صندوق رفاه

تعداد بازدید:۱۵۹۳۷

 

شامل :

1-سامانه رفاه

2-سامانه تغذیه

3-سامانه خوابگاه

 

تکالیف درخواست وام دانشجویی :

1-ورود به سامانه bp.swf.ir و تشکیل پرونده دانشجویی (دانشجویانیکه درمقاطع قبلی تشکیل پرونده داده اند از این مرحله مستثنی هستند)

2-دریافت و تکمیل تعهدنامه محضری

3- تهیه گواهی کسر از حقوق برای ضامن

4-جمع بندی مدارک و تحویل به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه (اداره رفاه-خام شوکتی)

5-واریز مبلغ وام به حساب شهریه دانشجویان

اطلاعات بیشتر در زمینه تعهدنامه محضری و شرایط ضامن به سایت امور دانشجویان به نشانی samad.tabrizu.ac.ir مراجعه فرمائید.

 

 

ثبت نام وام دانشجویی

فرم درخواست وام )دانلود)

نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده (دانلود)

فرم تعهدنامه محضری وام دانشجویی (دانلود)

فرم گواهی کسرازحقوق (دانلود)

فرم تعهدنامه محضری (دانلود)

آئین نامه تسهیلات و شرایط ضامن(دانلود)

مراحل دریافت وام دانشجویی

1-تکمیل فرم درخواست و تحویل به پردیس

2-ارزیابی تحصیل شرایط دانشجو برای وام

3-ابلاغ جهت ثبت درخواست و تکمیل مراحل درخواست وام

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۷