لیست دروس ارائه شده و برنامه کلاسهای نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ پردیس های دانشگاه تبریز

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۰ کد : ۸۷۶۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۶۸۸
برنامه کلاسی و محل تشکیل کلاسهای نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397 پردیس تبریز
دانلود برنامه کلاسی
توجه : کلاسهای سایر روزها در دانشکده و گروه مربوطه برگزار خواهد شد.

30بهمن ماه موعد حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان:

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان پردیس تبریز (دانلود)  
لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان دکتری پردیس (دانلود)  

 

دانشجویان محترم بقیه رشته ها(رشته هایی که باتوجه به عدم حدنصاب تشکیل کلاس به دوره های روزانه دانشگاه معرفی شده اند) نیزمی توانند همانند دانشجویان روزانه از دروس و کدهای روزانه درس اخذ نمایند.لازم به ذکر است انتخاب واحد از دوره های روزانه منوط به عدم ارائه درس در پردیس می باشد،درغیر اینصورت انتخاب واحد توسط آموزش پردیس حذف خواهد شد.درصورت بروز هرگونه مشکل به دفتر پردیس مراجعه نمایند

  • دانشجویان محترم رشته حقوقو خصوصی  که در موعد انتخاب واحد با دوره روزانه انتخاب واحد نموده اند میبایستی در موعد حذف واضافه آن را حذف و بجای ان دروس با کد گروه52 پردیس را اخذ نمایند.

نکات قابل توجه:

  1. دانشجویان محترم کارشناسی ارشد فقط در ترم4وبه بعد مجاز به انتخاب واحد پایاننامه می باشند.
  2. دانشجویان دکتری تخصصی در صورت اتمام دروس خود ملزم به انتخاب واحد آزمون جامع می باشند.
  3. دانشجویان ترم5 و6ملزم به انتخاب واحد پایاننامه با کدگروه استاد راهنمای مربوطه می باشند.
  4. دانشجویان دکتری تخصصی پس از گذراندن آزمون جامع ، می بایستی تا دفاع از رساله خود هر ترم نسبت به انتخاب واحد رساله با کد استادراهنما اقدام نمایند.
  5. دانشجویان ترم7وبه بعد(کارشناسی ارشد) و دانشجویان ترم10وبه بعد(دکتری تخصصی)ملزم به ارائه فرم تمدید سنوات(موجوددرسایت پردیس) به مسئول آموزش پردیس می باشند.
  6. تعداد زیر8واحد در هر ترم ، ترم کامل محسوب نشده و حذف ترم می گردد .

دانشجویان محترم دقت فرمایند پایاننامه و رساله در هر ترم را فقط با کدگروه استادراهنما ومدیرگروه مربوطه اخذ نمایند .

محل تشکیل کلاس روزهای پنجشنبه و جمعه پردیس خودگردان تبریز در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز خواهد بود.بقیه کلاسها در دانشکده مربوطه دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

اضافه می نماید کلاسهای پردیس خودگردان تبریز از روز2اسفند تشکیل خواهد شد ..


( ۶۸ )

نظر شما :