پذیرش دانشجو

تعداد بازدید:۲۰۳۰۶

 

شیوه های پذیرش دانشجو در پردیس های دانشگاه تبریز


1-  از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور :


در این شیوه پذیرش دانشجو از طریق آزمون های سراسری کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد . زمانبندی ثبت نام و نحوه پذیرش دانشجو در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی می گردد.

2- پذیرش دانشجو از طریق  شیوه نامه مصوب(آزمون اختصاصی و بررسی مدارک):


در این روش پذیرش دانشجو براساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور و از طریق آزمون اختصاصی، بررسی مدارک آموزشی، پژوهشی،  مصاحبه علمی و بررسی صلاحیت عمومی صورت می پذیرد .
زمان ، تکالیف ثبت نام، تعداد و عناوین رشته ها و مقاطع مورد پذیرش و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان از طریق وبسایت دانشگاه تبریز و نیز پردیس بین المللی ارس و سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس و پیک سنجش اطلاع رسانی می شود.

 

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۷