روسای سابق پردیس

تعداد بازدید:۴۹۹۵
  نام و نام خانوادگی مدت ریاست

زنده یاد

دکترمحمدرضا نیکجو

 

از سال1391الی1397

دکتر داود مختاری

ازسال1388الی1391

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۷