پردیس خودگردان تبریز

تعداد بازدید:۶۲۳۸۲

بسمه تعالی
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز در سال 1392 تاسیس گردیده و هم اکنون باپذیرش درکلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریزو 20رشته دکتری تخصصی فعالیتهای علمی خود را گسترش داده است . سایت اداری این پردیس واقع در داخل مجموعه دانشگاه تبریز و کلاسهای این پردیس هم اکنون در داخل دانشگاه تبریز برگزار می گردند.
آدرس : تبریز-بلوار29بهمن-دانشگاه تبریز-ساختمان مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه-طبقه اول-دفتر پردیس های دانشگاه تبریز
شماره های تماس :
041-33324525

041-33306355

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۸