آئین نامه ها و شرایط تحصیل در پردیس های دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۱۹۸۵۲

آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

 

 آئین های مهم آموزشی داخلی جهت تحصیل در پردیس های دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد
1-    پذیرفته شدگان مهر ماه حداکثر باید تا 31 شهریور و پذیرفته شدگان بهمن ماه حداکثر تا 30بهمن از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده باشند.
2-    امکان تحصیل در دو دانشگاه بطور همزمان وجود ندارد.
3-    مشمولین نظام وظیفه باید برای ادامه تحصیل از خدمت سربازی ترخیص شده و معافیت تحصیلی اقدام نمایند.
4-    مجموع دروس نظری دوره کارشناسی ارشد 26 واحد بعلاوه 6 واحد با پایانامه و مجموعاً 32 واحد خواهد بود.  ( به غیر از رشته MBA که 48 واحد می باشد ).
تبصره : برای ورودیهای 96وبه بعد این تعداد22یا23واحد می باشد.
5-     دروس اخذ شده در ترم حداقل 8 واحد و حداکثر 14 واحد می باشد
6-    انتخاب واحد ترم اول  بعد از تسویه حساب شهریه ترم اول بر عهده پردیس می باشد و برای انتخاب واحد ترم های بعدی دانشجو باید قبل از شروع مهلت انتخاب واحد نسبت به تسویه بدیهی خود اقدام نماید.
7-    برای ثبت پروپزال و شروع مراحل پایان نامه  باید از طریق پورتال پایاننامه های پردیس اقدام گردد
8-    در صورت عدم تمایل به ادامه تحصیل(به هر دلیل) باید قبل از شروع ترم ( طبق تقویم آموزشی دانشگاه ) فرم درخواست انصراف در دفتر پردیس ثبت گردید ( در غیر اینصورت شهریه ترم بعدی نیز محاسبه خواهد شد ).
عدم انتخاب واحد درموعد مقرر به منزله انصراف بوده و در صورت درخواست ادامه تحصیل برای ترم مربوطه مرخصی تحصیلی( باید پرداخت شهریه ) منظورخواهد شد.
9-    دانشجو تنها در ترم های سوم و چهارم و در صورت عدم ارائه درس می تواند درخواست مهمان تکدرس یا ترمی بدهند.
10-    نمره زیر 12 مردود و معدل زیر 14 مشروط تلقی می شود.لذا دانشجویانی که در 2 ترم تحصیلی معدل آنان زیر 14 باشد اخراج آموزشی خواهد شد.
11-    برای ورودیهای 94 وبه بعد نمره پایاننامه تاثیری در معدل کل نخواهد داشت .
12-    ورودیهای 94 و به بعد امکان درخواست حذف نمره مردودی پس از گذراندن همان درس با همان عنوان (صرفا شامل دروس همنام ) را خواهند داشت.(طبق تبصره1ماده 16 آئین نامه کارشناسی ارشد)


دکتری تخصصی
1-    پذیرفته شدگان مهر ماه حداکثر باید تا 31 شهریور و پذیرفته شدگان بهمن ماه حداکثر تا 30بهمن از مقطع کارشناسی ارشد  فارغ التحصیل شده باشند.
2-    امکان تحصیل در دو دانشگاه بطور همزمان وجود ندارد.
3-    مشمولین نظام وظیفه باید برای ادامه تحصیل از خدمت سربازی ترخیص شده و معافیت تحصیلی اقدام نمایند.
4-    مجموع تعداد واحد دوره دکتری تخصصی 36 واحد می باشد . از این تعداد 12الی16 واحد درسی و نظری و بقیه به رساله تعلق می گیرد .

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۸