ارتباط با پردیس

تعداد بازدید:۱۶۰۴۲

   شماره های تماس :
پردیس خودگردان تبریز:33324525-041  --   33306355-041
پردیس بین المللی ارس-جلفا : 5-42026363-041

آدرس ایمیل: pardis@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۷