تماس با ما

تعداد بازدید:۲۰۲۷۶

شماره تماس پردیس های دانشگاه تبریز

 

ردیف

نام نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره مستقیم

شماره داخلی

ایمیل

E-mail

1

دکتر سیّدصمد حسینی

رئیس

2-04133392431

2-2431

s.hosseiny@tabrizu.ac.ir

2

دکتر حبیب آقاجانی

معاون اجرائی

h.aghajani@tabrizu.ac.ir

3

دکتر ایرج تیموری

معاون علمی

Iraj-teymuri@tabrizu.ac.ir

4

حسین کوهی

مسئول دفتر رئیس و معاونین پردیس

h.kuhi2014@gmail.com

5

مهدی جعفرزاده

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

04133392602

2602

m-jafarzadeh@tabrizu.ac.ir

6

وحید باغبان

رئیس امور اداری، پشتیبانی و توسعه منابع

04133392601

2601

v.baghban@tabrizu.ac.ir

7 اسماعیل مصطفایی مسئول حراست 0412266683    

8

اصغر اشرفی

روابط عمومی و امور بین الملل

04133392600

2600

a.ashrafi@tabrizu.ac.ir

کارشناس رشته های علوم پایه، کشاورزی، دامپزشکی

9

دکتر رضا افروشه

مسئول ایران داک

04133392603

2603

r.afrousheh@tabrizu.ac.ir

کارشناس رشته های اقتصاد و مدیریت،

 

 

10

مهندس رامین سلیمانی

کارشناس رشته های شیمی، عمران، مکانیک

04133392604

2604

r.soleimani@tabrizu.ac.ir

11

مهندس صابر مردکاردیده

مسئول IT

04133392606

2606

s.mard@tabrizu.ac.ir

کارشناس رشته های برق، کامپیوتر

12

خانم سعیده زارعان

کارشناس رشته های علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی

04133392433

2433

s.zareean@tabrizu.ac.ir

13

خلیل خوش منظر

مسئول مستقیم مهمانسرای پردیس

65-04142026363

-

Kh.khoshmanzar@tabrizu.ac.ir

مسئول آموزش و اجرائی پردیس ارس جلفا

14

وحید نیمه فروش

کارشناس ثبت نام، تشکیل کلاس

04133392605

2605

v.nimehfroush@tabrizu.ac.ir

15

میز خدمت

پاسخگویی

04133392434

2434

Ashrafi.tabrizu@gmail.com

16

فکس(FAX)

دریافت مُراسلات تلفنی

04133396355

-

a.ashrafi@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹