حذف واضافه نیمسال اول سالتحصیلی۹۹-۱۳۹۸ :لیست دروس ارائه شده وبرنامه هفتگی

۰۲ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۷ کد : ۱۰۲۴۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۳۷
بسمه تعالی
ضمن عرض تبریک بمناسبت آغاز سالتحصیلی جدید،  بدینوسیله لیست دروس ارائه شده
 و برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 پردیس تبریز و پردیس بین المللی ارس جهت انتخاب واحد بصورت زیر می باشد .
حذف واضافه و انتخاب واحد روز های 2و3مهر ماه از ساعت 9صبح الی 24شب خواهد بود .
دانشجویان گرامی لازم است  کدهای درس و کدگروه مربوطه را از فایل های زیر استخراج نموده 
و در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند .

لازم به ذکر است کلاسهای پردیس خودگردان تبریز در داخل مجموعه دانشگاه تبریز
 و کلاسهای پردیس بین المللی ارس در شهر جلفا-سایت آموزشی پردیس بین المللی ارس
 دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد .

قابل توجه دانشجویان:

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس تبریز (دانلود)  
لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان دکتری پردیس بین المللی  ارس (دانلود)  

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس (دانلود)  

برنامه گروههای اقتصاد و مدیریت (دانلود)

دانشجویان محترم بقیه رشته ها(رشته هایی که باتوجه به عدم حدنصاب تشکیل کلاس به دوره های روزانه دانشگاه معرفی شده اند و همچنین دانشجویان دکتری تخصصی پردیس خودگردان تبریز  نیزمی توانند همانند دانشجویان روزانه از دروس و کدهای روزانه درس اخذ نمایند.لازم به ذکر است انتخاب واحد از دوره های روزانه منوط به عدم ارائه درس در پردیس می باشد، درغیر اینصورت انتخاب واحد توسط آموزش پردیس حذف خواهد شد.درصورت بروز هرگونه مشکل به دفتر پردیس مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه:

  1. دانشجویان محترم کارشناسی ارشد فقط در ترم4وبه بعد مجاز به انتخاب واحد پایاننامه می باشند.
  2. دانشجویان دکتری تخصصی در صورت اتمام دروس خود ملزم به انتخاب واحد آزمون جامع می باشند.
  3. دانشجویان ترم5 و6ملزم به انتخاب واحد پایاننامه با کدگروه استاد راهنمای مربوطه می باشند.
  4. دانشجویان دکتری تخصصی پس از گذراندن آزمون جامع ، می بایستی تا دفاع از رساله خود هر ترم نسبت به انتخاب واحد رساله با کد استادراهنما اقدام نمایند.
  5. دانشجویان ترم7وبه بعد(کارشناسی ارشد) و دانشجویان ترم10وبه بعد(دکتری تخصصی)ملزم به ارائه فرم تمدید سنوات(موجوددرسایت پردیس) به مسئول آموزش پردیس می باشند.
  6. تعداد زیر8واحد در هر ترم ، ترم کامل محسوب نشده و حذف ترم می گردد .

دانشجویان محترم دقت فرمایند پایاننامه و رساله در هر ترم را فقط با کدگروه استادراهنما ومدیرگروه مربوطه اخذ نمایند .

محل تشکیل کلاس روزهای پنجشنبه و جمعه پردیس خودگردان تبریز در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز خواهد بود.بقیه کلاسها در دانشکده مربوطه دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.


( ۱۰ )

نظر شما :