لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸ پردیس های دانشگاه تبریز

۸بهمن ماه، انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۰ کد : ۱۱۲۰۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۵۸۹
بسمه تعالی
ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان گرامی ، بدینوسیله لیست دروس ارائه شده
 و برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1398 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 پردیس تبریز و پردیس بین المللی ارس جهت انتخاب واحد بصورت زیر می باشد .
انتخاب واحد روز سه شنبه 8بهمن  ماه از ساعت 11 صبح الی 24شب خواهد بود .
روزهای9الی11بهمن نیز امکانپذیر می باشد.
آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه  روز دوشنبه 21بهمن ماه از ساعت 11 صبح الی 23بهمن ماه ساعت24شب خواهد بود . عدم انتخاب واحد در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
دانشجویان گرامی لازم است  کدهای درس و کدگروه مربوطه را از فایل های زیر استخراج نموده 
و در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند .

لازم به ذکر است کلاسهای پردیس خودگردان تبریز در داخل مجموعه دانشگاه تبریز
 و کلاسهای پردیس بین المللی ارس در شهر جلفا-سایت آموزشی پردیس بین المللی ارس
 دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد .

قابل توجه دانشجویان:

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان رشته های مهندسی برق،مکانیک،پزشکی (دانلود)  
لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان رشته های مهندسی عمران و مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات (پردیس بین المللی ارس) - (پردیس تبریز)

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت (دانلود)

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان رشته های تربیت بدنی، علوم پایه و کشاورزی (دانلود)

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی (دانلود)   

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان رشته های علوم انسانی و اجتماعی (دانلود)

آزمون جامع دکتری پردیس بین المللی ارس کد 89041100 گروه 51

آزمون جامع دکتری پردیس تبریز کد 89041100 گروه 52

پایاننامه کارشناسی ارشد کد 11111111  کد گروه استاد مربوطه+مدیرگروه

دانشجویان محترم بقیه رشته ها(رشته هایی که باتوجه به عدم حدنصاب تشکیل کلاس به دوره های روزانه دانشگاه معرفی شده اند و همچنین دانشجویان دکتری تخصصی پردیس خودگردان تبریز  نیزمی توانند همانند دانشجویان روزانه از دروس و کدهای روزانه درس اخذ نمایند.لازم به ذکر است انتخاب واحد از دوره های روزانه منوط به عدم ارائه درس در پردیس می باشد، درغیر اینصورت انتخاب واحد توسط آموزش پردیس حذف خواهد شد.درصورت بروز هرگونه مشکل به دفتر پردیس مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه:

  1. دانشجویان محترم کارشناسی ارشد فقط در ترم4وبه بعد مجاز به انتخاب واحد پایاننامه می باشند.
  2. دانشجویان دکتری تخصصی در صورت اتمام دروس خود ملزم به انتخاب واحد آزمون جامع می باشند.
  3. دانشجویان ترم5 و6ملزم به انتخاب واحد پایاننامه با کدگروه استاد راهنمای مربوطه می باشند.
  4. دانشجویان دکتری تخصصی پس از گذراندن آزمون جامع ، می بایستی تا دفاع از رساله خود هر ترم نسبت به انتخاب واحد رساله با کد استادراهنما اقدام نمایند.
  5. دانشجویان ترم7وبه بعد(کارشناسی ارشد) و دانشجویان ترم10وبه بعد(دکتری تخصصی)ملزم به ارائه فرم تمدید سنوات(موجوددرسایت پردیس) به مسئول آموزش پردیس می باشند.
  6. تعداد زیر8واحد در هر ترم ، ترم کامل محسوب نشده و حذف ترم می گردد .

دانشجویان محترم دقت فرمایند پایاننامه و رساله در هر ترم را فقط با کدگروه استادراهنما ومدیرگروه مربوطه اخذ نمایند .

محل تشکیل کلاس روزهای پنجشنبه و جمعه پردیس خودگردان تبریز در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز خواهد بود.بقیه کلاسها در دانشکده مربوطه دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.


( ۱۲ )

نظر شما :